waarom

2 OP 3 STUDENTEN DRINKT MINDER DAN 10 GLAZEN PER WEEK

Onderzoek uit 2017 bij meer dan 36.000 studenten in heel Vlaanderen toont dat negen op de tien studenten alcohol drinkt. Twee derde daarvan drinkt minder dan tien glazen per week. Hoewel deze studenten soms indrinken en bingedrinken, is het vooral een minderheid die meer dan tien glazen per week drinkt die het negatieve maatschappijbeeld over studenten en alcohol bepaalt. ‘Student zijn’ wordt al te vaak gereduceerd tot excessief drinken en de overlast die daarmee gepaard gaat.

het project

Studenten uit Brussel en Gent namen deel aan het project. Met zelfgemaakte foto’s geven ze zo een inkijk in hun eigen studentenleven. Daarnaast tonen Lio, Rana, Wald en Dario in de videofragmenten hoe ze elk op een andere manier omgaan met alcohol. Het resultaat van dit alles is een reeks authentieke verhalen, waarin alcohol realistisch in beeld wordt gebracht want jazeker, ‘student zijn’ is zoveel meer dan zuipen!

“Een warme dag in februari, waarop we onverwacht twee uur vrij hadden. Dit gaf de gelegenheid om ongepland en gezellig te gaan picknicken met vrienden. Deze foto typeert de vrijheid en spontaniteit als student, waarop je kan genieten van de uitzondering.” Paulien, 19 jaar, UGent